دسترسی سریع

3

3

10_1

شبکه های اجتماعی

 

محل برگزاری همایش

همایش به صورت مجازی برگزار خواهد شد و اطلاع رسانی­ها در این خصوص متعاقبا اعلام می گردد.