دسترسی سریع

3

3

10_1

شبکه های اجتماعی

 

معرفی همایش

معرفی همایش

 

1st National Conference on Economics, Management and Financial Engineering with Emphasis on Production, Support and Elimination of Obstacles

اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی
با تأکید بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

 

 

با استعانت از خداوند متعال اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تأکید بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در تاریخ 20 آبان ماه 1400 توسط مؤسسه آموزش عالی آفاق به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکای روم برگزار خواهد شد.

این همایش بر آن است که ضمن ايجاد فضايي براي مطرح شدن آخرين دستاوردهاي پژوهشی در عرصه علوم اقتصادی، مدیریتی و مالی، زمينه اي براي حضور اساتید و محققان در رشته های مرتبط فراهم آورد. ارائه پوستر و سخنراني هاي علمی توسط پژوهشگران از برنامه هاي محوري اين همایش خواهد بود. در ضمن، مؤسسه آموزش عالی آفاق در نظر دارد به منظور توسعه دانش پژوهشگران و دانشجویان گرامی تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه موضوعات همایش نیز برگزار نماید.

این رویداد علمی با مشارکت گسترده دانشگاه های استان و کشور برگزار خواهد شد.

در پایان همایش گواهی نامه ارائه مقاله، کتابچه الکترونیک متن کامل مقالات همایش ارائه خواهد شد.