لیست برنامه اجرائی
1400/08/19

پژوهشگر گرامی ;


احتراما ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت شما در اولين همايش ملی اقتصاد، مديريت و مهندسی مالی با تاکيد بر توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها، لیست برنامه افتتاحیه و پنل  تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد  :

 

ساعت شروع افتتاحیه : 8:30

لینک شرکت در پنل عمومی و تخصصی در اسکای روم :

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/emfe

 

takhasosii-l