راهنمای تهیه پوستر
1400/08/15

پژوهشگر گرامی ;

جهت تهیه پوستر مقاله خود برای ارائه در اولين همايش ملی اقتصاد، مديريت و مهندسی مالی با تاکيد بر توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها فایل زیر را دانلود نموده و طبق راهنما پوستر خود را تنظیم نمائید .

 

 

قالب پوستر