معرفی همایش

معرفی همایش

 

1st National Conference on Economics, Management and Financial Engineering with Emphasis on Production, Support and Elimination of Obstacles

اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی
با تأکید بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

 

 

با استعانت از خداوند متعال اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تأکید بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در تاریخ 20 آبان ماه 1400 توسط مؤسسه آموزش عالی آفاق به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکای روم برگزار خواهد شد.

این همایش بر آن است که ضمن ايجاد فضايي براي مطرح شدن آخرين دستاوردهاي پژوهشی در عرصه علوم اقتصادی، مدیریتی و مالی، زمينه اي براي حضور اساتید و محققان در رشته های مرتبط فراهم آورد. ارائه پوستر و سخنراني هاي علمی توسط پژوهشگران از برنامه هاي محوري اين همایش خواهد بود. در ضمن، مؤسسه آموزش عالی آفاق در نظر دارد به منظور توسعه دانش پژوهشگران و دانشجویان گرامی تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه موضوعات همایش نیز برگزار نماید.

این رویداد علمی با مشارکت گسترده دانشگاه های استان و کشور برگزار خواهد شد.

در پایان همایش گواهی نامه ارائه مقاله، کتابچه الکترونیک متن کامل مقالات همایش ارائه خواهد شد.